အိမ္ရာထဲက အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္

အိမ္ရာထဲက အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္က တမတ္ေစ႔ ၅ေစ႔ပဲ ထည့္ေလွ်ာ္ရုံပဲ။ ဟုိတခါ A dong super market နားက ဗီယက္နမ္ဆုိင္ မွာ သြားေလွ်ာ္တာ စက္ၾကီးမုိ႕ တခါေလွ်ာ္ တမတ္ေစ႔ ၂၂ ေစ႔ နဲ႕ အေျခာက္ေလွ်ာ္က တမတ္ေစ႔ ၇ ေစ႔။ အိမ္ရာထဲက စက္က ပုိတန္တယ္။ အိမ္နဲ႕လည္း နီးတယ္။ အဆင္ေျပတယ္။ ဒီ စက္ၾကီးေတြက။

အ၀တ္ေတြ ထည့္ပီး အိမ္က သယ္လာတဲ႕ ဆပ္ျပာရာထည့္။

အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ ေတြက မ်ားတယ္။ ေလွ်ာ္တာ နာရီ၀က္ေလာက္ ၾကာေတာ့ အ၀တ္ေတြ ထည့္ေလွ်ာ္ပီး အိမ္ျပန္ ေစာင့္ေနရုံပဲ။

တမတ္ေစ႔ ၅ေစ႔ကုိ စက္ထဲထည့္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.