ရွင္ဖုန္း

ဟန္နီ

ကုိယ္ပုိင္တဲ႕ေနရာ

Advertisements

ျမင္ကြင္း

From Desktop

http://v4.tinypic.com/player.swf?file=107rhir&s=4

မနက္ မုိးလင္းလာရင္ ၾကားေနက် အသံေတြ ဌက္အသံ၊ ၾကက္ဖအသံ နဲ႕ တခါ တရံ ဘက္စကားအသံေတြ …

မနက္ခင္း ေတြ႕ရတဲ႕ ျမင္ကြင္း … မနက္ ၅ နာရီခြဲ ပတ္၀န္းက်င္။ ေအာက္တုိဘာလထဲ ေရာက္ေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ မနက္ေစာေစာဆုိ ျမဴေတြ နည္းနည္း ရွိတယ္။

ည ၆း၃၀ ျမင္ရတဲ႕ ျမင္ကြင္း။ သီတင္းကၽြတ္ေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ တခ်ဳိ႕ အိမ္ေတြလည္း အိမ္ေရွ႕မွာ မီးထြန္းပီး ပူေဇာ္ေနၾကတာ ျမင္ရတဲ႕ ျမင္ကြင္း။ ဓာတ္ပံု ရုိက္ခါစက သု၀ဏေဘာလံုးကြင္းက မီးၾကီးက စထြန္းခါစမုိ႕ မီးအား သိပ္မမ်ားေသးေတာ့ ဓာတ္ပံုထဲမွာ spot ေသးေသးေလး။ ၂ ပံု ၃ ပံုေလာက္က်ေတာ့ ေဘာလံုးကြင္း မီးၾကီး မီးအားေတာ္ေတာ္ျပင္းတာ ပံုထဲမွာ ေတြ႕မွာပါ။


ကားလမ္းမကုိ မနက္ခင္း ျမင္ရတဲ႕ ျမင္ကြင္း။ လမ္းမၾကီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။

ညဘက္ ျမင္ရတဲ႕ ျမင္ကြင္း

shopping mall ရဲ႕ ညဘက္ ျမင္ကြင္း

She lost the way

She lost the way.

She is sad.
She was lost the way.

She need Taxi.

She says Hyper Plaza.

She goes home.


She say: “Where is Thet Nandar’s room?”
Is seven floor. Is 707.
What is this ? Oh !

Is Angel Mg Mg !
I lost my way.

very good !


you got the way.

HAPPY ! ! ! ! :-)

YEPY ! ! ! ! ! :-)

Story writer by Angel MgMg

Date : December 9, 08 (Fri)

I Like Pink & Blue

Henry is going to paint the house for him and his sister, Angel. Angel want paint the pink colour. Henry paint the wall, blue and she paint pink. They go around. Angel hit with his leg. She throw the paint onto his face. He clean his face and he saw blue and pink. He dig all the pink paint. But Angel has one more paint. She paint it when he was sleeping.

Story by Angel Mg Mg
June – 21, 2009